top of page

İLAN

KIZILKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- Belediyemize ait tahminen 19.500 kg arpa(hububat) satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulünden ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale ile ilgili tüm bilgiler ihalenin şartnamesinde bulunmaktadır. Şartname Kızılkaya Belediye Başkanlığının www.kizilkaya.bel.tr İnternet Sitesinden görülebilir veya belediyeden alınabilir.

3- İhale 18.06.2021 tarihi olan Cuma günü saat 10.00’de Belediye Hizmet Binası Encümen huzurunda başlayacaktır.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak edemezler.

5- Taliplilerin ihaleye girebilmesi için ihale saatine kadar belirtilen geçici teminatı makbuz mukabili Belediye tahsildarlığına veya T.C Vakıfbank Bucak Şubesindeki Belediyemiz cari hesabına yatırmaları şarttır.

6- Satışa çıkarılan arpa belediyemize gelindiği takdirde yerinde görülebilir.

7- İhale 18.06.2021 tarihinde saat 10.00’de başlayıp talipli durumuna göre devam edecektir. İhale esnasında talipli çıkmayan ve istenilen bedel verilmeyen arpa aynı şartlar altında 15 gün içerisinde pazarlıkla satışı yapılacaktır.

8- İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu işe ait idari şartname ve diğer belgeleri içeren dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

10- Talipliler arpanın ihalesine katılması için geçici teminatın tamamını yatırması şarttır. Bu durumda ihaleye katılabilir.

11- Keyfiyet ilan olunur.14.06.2021

 

 

 

KIZILKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANNER.png
bottom of page