Kızılkaya Belediyesi

Arsa Satışı İhalesi

1- Belediyemize ait aşağıda taşınmaz bilgileri bulunan muammen bedeli yazılı 2 adet
taşınmaz satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma
usulünden ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhale ile ilgili tüm bilgiler ihalenin Şartnamesinde bulunmaktadır. Şartname Kızılkaya
Belediye Başkanlığının www.kizilkaya.bel.tr İnternet Sitesinden görülebilir veya belediyeden
alınabilir.
3- İhale 12.01.2024 tarihi olan cuma günü saat 10.00’de Belediye Hizmet Binası Encümen
huzurunda başlayacaktır.
4- 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak
edemezler.
5- Taliplilerin ihaleye girebilmesi için ihale saatine kadar aşağıda çizelgede belirtilen geçici
teminatı makbuz mukabili Belediye tahsildarlığına veya T.C Vakıfbank Bucak şubesindeki
TR59 0001 5001 5800 7309 0762 41 IBAN numaralı Belediyemiz cari hesabına yatırmaları
şarttır.
6- Satışa çıkarılan taşınmaz belediyemize gelindiği takdirde yerinde görülebilir.
7- İhale 12.01.2024 tarihinde saat 10.00’de başlayıp talipli durumuna göre devam edecektir.
ihale esnasında talipli çıkmayan ve istenilen bedel verilmeyen taşınmaz aynı şartlar altında 15
gün içerisinde pazarlıkla satışı yapılacaktır.
8- Bu işe ait idari şartname ve diğer belgeleri içeren dosya her gün mesai saatleri dahilinde
Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir.
9- Taliplilerin taşınmaz ihalesine katılması için geçici teminatın tamamını yatırması şarttır. Bu
durumda ihaleye katılabilir.
10- İlan olunur.03.01.2024

İHALE DOSYALARI

PARSEL SORGU GÖRÜNTÜLE

PARSEL SORGU GÖRÜNTÜLE

İLAN GÖRÜNTÜLE VE İNDİR