Kızılkaya Belediyesi

Birim Müdürleri

Yazı İşleri Müdürü
Ökkeş ÖZDEMİR

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Fen işleri Müdürlüğü