Kızılkaya Belediyesi

T.C

KIZILKAYA BELEDİYESİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin adrese dayalı sistemde Kızılkaya’da ikamet etmesi gerekmektedir. Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

 

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ

TC.KİMLİK NUMARALI (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz ve Ehliyet Geçerli Değildir.)

 

2-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler

a) 17 yaşını doldurmuşsa; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile

b) 16 yaşını doldurmuşsa; Mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı” ile başvuru yapılır.

3-RESİM
Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, Tümü aynı 5 (beş) adet resim.

 

4-SAĞLIK RAPORU

Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezleri’nden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, evlilik ile ilgili tahlilleri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.

 

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ

Evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğünden temin edilecektir.

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

 

ÖZEL BELGELER (ÖZEL DURUMLARDA İSTENİLECEK BELGELER)

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir.

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.
Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon iki çok dilli ‘Evlenme Ehliyet Belgesi’ almaları gerekmektedir.​

VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. (Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​