Kızılkaya Belediyesi

ONLİNE GÖRÜŞ, ÖNERİ VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

 

Ayrıca Yönetmeliğin 23.maddesinde “2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. ” denilmektedir.

 

Bu nedenle; Kızılkaya Belediyesi Katı Atık İdaresi olarak, 2024 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporunu hazırlamış olup halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, 15.11.2023 tarihinde saat 14:00.’da Online olarak toplantı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen giriş adresinden ücretsiz giriş yapılarak online olarak yapılacak Halk bilgilendirmesi, görüş ve öneri toplantısına katılmanız hususunda bilgilerinize sunulur.

Toplantıya katılamayacak kurum kuruluş ya da kişilerin ayrıca görüş ve önerileri için muhasebe@kizilkaya.bel.tr adresine mail yolu ile de görüş ve önerilerini iletebilirler. 

 

Program: 
15.11.2023 tarihinde saat: 14.00 – 15.00 arasında.

 

Zoom Bağlantısı

Toplantı Giriş ID: 860 9425 0799

Toplantı Giriş Bağlantısı: https://us05web.zoom.us/j/86763359238