Kızılkaya Belediyesi

Arsa Satışı İhalesi

KIZILKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Belediyemize ait imarlı, müstakil bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri bulunan muammen bedeli yazılı 1 adet taşınmaz arsa satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulünden ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale ile ilgili tüm bilgiler ihalenin şartnamesinde bulunmaktadır. Şartname Kızılkaya Belediye Başkanlığının www.kizilkaya.bel.tr İnternet Sitesinden görülebilir veya Belediyeden alınabilir.

3- İhale 01.09.2023 tarihi olan Cuma günü, saat 14.00’te Belediye Hizmet Binası Encümen huzurunda başlayacaktır.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak edemezler.

5- Taliplilerin ihaleye girebilmesi için ihale saatine kadar aşağıda çizelgede belirtilen geçici teminatı makbuz mukabili Belediye tahsildarlığına veya T.C Vakıfbank Bucak Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7309 0762 41 İBAN numaralı Belediyemiz cari hesabına yatırmaları şarttır.

6- Satışa çıkarılan imarlı ve müstakil arsa, Belediyemize gelindiği takdirde yerinde görülebilir.

7- İhale 01.09.2023 tarihinde saat 14.00’de başlayıp talipli durumuna göre devam edecektir. İhale esnasında talipli çıkmayan ve istenilen bedel verilmeyen taşınmaz aynı şartlar altında 15 gün içerisinde pazarlıkla satışı yapılacaktır.

8- Bu işe ait idari şartname ve diğer belgeleri içeren dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir.

9- Taliplilerin arsa ihalesine katılması için geçici teminatın tamamını yatırması şarttır. Bu durumda ihaleye katılabilir.

 

10- İlan olunur.17.08.2023

İHALE DOSYALARI

PARSEL SORGU GÖRÜNTÜLE

İLAN GÖRÜNTÜLE VE İNDİR