Kızılkaya Belediyesi

Arsa Satışı İhalesi

KIZILKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Belediyemize ait imarlı, müstakil bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri bulunan muammen
bedeli yazılı 3 adet taşınmaz arsa satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince
açık artırma usulünden ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhale ile ilgili tüm bilgiler ihalenin şartnamesinde bulunmaktadır. Şartname Kızılkaya
Belediye Başkanlığının www.kizilkaya.bel.tr İnternet Sitesinden görülebilir veya belediyeden
alınabilir.
3- İhale 28.07.2023 tarihi olan Cuma günü saat 10.00’de Belediye Hizmet Binası Encümen
huzurunda başlayacaktır.
4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak edemezler.
5- Taliplilerin ihaleye girebilmesi için ihale saatine kadar aşağıda çizelgede belirtilen geçici
teminatı makbuz mukabili Belediye tahsildarlığına veya T.C Vakıfbank Bucak Şubesindeki
TR59 0001 5001 5800 7309 0762 41 IBAN numaralı Belediyemiz cari hesabına yatırmaları
şarttır.
6- Satışa çıkarılan imarlı ve müstakil arsalar belediyemize gelindiği takdirde yerinde
görülebilir.
7- İhale 28.07.2023 tarihinde saat 10.00’de başlayıp talipli durumuna göre devam edecektir.
İhale esnasında talipli çıkmayan ve istenilen bedel verilmeyen taşınmaz aynı şartlar altında 15
gün içerisinde pazarlıkla satışı yapılacaktır.
8- Bu işe ait idari şartname ve diğer belgeleri içeren dosya her gün mesai saatleri dahilinde
Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir.
9- Talipliler arsaların ihalesine katılması için geçici teminatın tamamını yatırması şarttır. Bu
durumda ihaleye katılabilir.
11- İlan olunur.14.07.2023

İHALE DOSYALARI

ARSA SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ GÖRÜNTÜLE VE İNDİR

İLAN GÖRÜNTÜLE VE İNDİR